Postępowanie w przypadku śmierci

Śmierci zawsze przychodzi w niespodziewanym momencie. Wiele osób nie wie jak zachować się w takiej sytuacji.
Przygotowaliśmy kilka porad, aby pomóc Państwu w tych trudnych chwilach.

Zgon w domu

Jeżeli śmierć nastąpi w domu należy wezwać lekarza, który wystawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające zgon. To dokument, który jest podstawą do wydania odpisu Skróconego Aktu Zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego.
Po wystawieniu dokumentu należy skontaktować się z Zakładem Pogrzebowym Heban tel 323830000 lub 508508102 w celu przewiezienia ciała do chłodni. Po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego Heban przejeżdżają po ciało zmarłej osoby oraz dokonują wstępnych ustaleń dotyczących formy pogrzebu.

Zgon w szpitalu

Jeżeli zgon następuje w szpitalu to najczęściej lekarz prowadzący wystawia kartę zgonu, z którą następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania Skróconego Aktu Zgonu. Następnie należy skontaktować się z Zakładem Pogrzebowym Heban tel 323830000 lub 508508102, z którym ustalicie Państwo dalsze kroki związane z organizacją pogrzebu. Po dokonaniu ustaleń w zakładzie pogrzebowym, przejmuje on wszelkie obowiązki związane z organizacją pogrzebu.

Zgon w miejscu publicznym

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu publicznym w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, który wystawi protokół lub kartę zgonu. Dokument ten będzie podstawą do uzyskania Skróconego Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Następnie należy skontaktować się z Zakładem Pogrzebowym Heban tel 323830000 lub 508508102, którego pracownicy po przyjęciu zlecenia przyjadą po odbiór ciała osoby zmarłej.

Zgon na skutek wypadku

Jeżeli przyczyną zgonu jest wypadek lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo wymaganymi dokumentami są karta zgonu i zezwolenie prokuratora.
Osoby zmarłe w skutek wypadku przewożone są do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia przyczyn zgonu. Na tym etapie bliscy osoby zmarłej mogą kontaktować się z Zakładem Pogrzebowym Heban tel 323830000 lub 508508102 w celu dalszej organizacji pochówku osoby zmarłej.